Styltlöpare (Himantopus himantopus)                  
Uppsala, Övre föret, den 26 april 2004