Fisktärna (Sterna hirundo)                  
Krankesjön 13 maj 2005