Dubbelkryss

246.Kungsfågels. (Ottenby-04, Gräsgård-07)
245.Svartpannad törn (Tosteberga -01. Bälinge -07)
244.Prärielöpare (Valla -05, Hjälsta -07)
243.Busksångare (Kungsängen -04, Barkarby -07)
242.Vaktel (Angarn -01, Hjälsta -07)
241.Nattskärra (Tärnan -06, Stensjön -07)
240.Praktejder (Björkö-Arholma -02, Ronehamn -07)
239.Vitvingad tärna (Krankesjön -05 , Stånga -07)
238.Mi. sångsvan (Ottenby -00, Lovön -07)
237.Sparvuggla (okänt, Pansarudden -07)
236.Slaguggla (Gisslaren -01, Gisslaren -07)
235.Alkekung (Glommen -06, Ramsvik -06)
234.Havssula (Gubbanäsan -06, Glommen -06)
233.Tjäder (okänt, -06 Nipfjället), 
232.Berglärka (-04 Angarn, -06 Drevinge)
231.Flodsångare (-03 Säby gård,-05 Viksjö golf)
230.Dammsnäppa (-01 Angarn,-05 Ekerö)
229.Gulhämpling (-04 Landsort,-05 Kivik)
228.Fältpiplärka(-03Hahns sjöbodar,-05 Ravlunda)
227.Kornsparv (-05 Hammar, -05 Hammar)
226. Am. kopparand (-01 Angarn, -05 Näsbyholm)
225.Svarthuvad mås (-01 Näsbybadet,-05 Hjälsta )
224.Spetsbergsgås ( -89 Bergön,-05 Hjälsta )
223.Vinterhämpling (-82 Torpa, -05 Järfälla k:a)
222.Tretåig hackspett (-04, -05, Pansarudden)
221.Större korsnäbb (-82 Graan, -05 Pansarudden)
220.Jaktfalk (-02 Schäferiängarna, -05 Vitaby k:a)
219.Lappmes (-82 Järnäs, -05 Uppsala)
218.Hökuggla (-82 Torpa, -05 Aspbladsmossen)
217.Tallbit (-99 Säby gård, -05 Viksjö C)
216.Kaspisk trut (-04 Sälön, -04 Västrevet)
215.Lappsparv (-04 Säby strandäng, -04 Ottenby)
214.Kungsörn (-02 Långlöts flgpts, -04 Fårö)
213.Vit stork (-04 Hagbytippen, -04 Fidenäs)
212.Kornknarr (-01, -04, Kungsängen)
211.Sillgrissla (-03 Stora Karlsö, -04 Landsort
210.Sjöorre (-04, -04, Landsort)
209.Orre (Okänt, -04, Pansarudden)
208.Skärpiplärka (-01 Varbergs fästning, -03 St Karlsö)
207.Svart rödstjärt (-00 Ottenby, -03 Ottenby)
206.Småtärna (-03 Stenåsabadet, -03 Eckels udde)
205.Höksångare (-03 Södra lunden, Albrunna kalkbrott)
204.Halsbandsflug (-03 Norra lunden (2 olika platser))
203.Härmsångare (-03 Åsö vandrarhem, Södra lunden)
202.Mindre flug (-82 Hartsö-Enskär, -03, Stenåsabadet)
201.Ängshök (-01 Alvaret, -03, Östra Öland)
200.Tuvsnäppa (-01 Hjälstaviken, -03 Ottenby)
199.Härfågel (-02 Lidingö, -02 Gammalsby)
198.Bändelkorsnäbb (-02 Barkarby, -02, Väsby gård)
197.Pärluggla (-82 Hartsö-Enskär, -02, Gisslaren)
196.Trädlärka (-00 Ottenby, -01 Ottenby)
195.Kungsfiskare (-99 Fyrisån, -01 Hammarby, Öland)
194.Gransångare (-00 Ottenby, -01 Ottenby)
193.Fjällpipare (-01 Vada, -01 Össby)
192.Sandlöpare (-00 Ottenby, -01 Ottenby)
191.Jorduggla (-01 Hjälstaviken, -01 Ottenby)
190.Dubbeltrast (15/10-00, Ottenby, 6/10-01, Ottenby)
189.Skäggmes (27/9 -98, Hjälstaviken, 9/9-01, Getterön)
188.Forsärla (14/10-00, Ottenby, 7/9-01, Skanörs hamn)
187.Kentsk tärna (6/9-01, Ängsnäset, 7/9-01, Nabben)
186.Skärfläcka (11/8-99, Ottenby, 6/9-01, Ängsnäset)
185.Vattenrall (7/5-01, Hjälstaviken, 21/8-01 Hjälsta)
184.Roskarl (31/7 -82, Holmsund, 12/8-01, Ottenby)
183.Rödspov (4/5 -89, Bergön, 30/7-01 Hjälstaviken)
182.Morkulla (16/6-01, Ramsmoraön, 26/6-01, Ormbacka)
181.Gräshoppssångare (Sommaren -81,Graan, 8/6-01 Kungsängen)
180.Kärrsångare (25/5-01, Järfälla kyrka, 8/6-01 Angarn)
179.Smaln simsnäppa(16/8-99 Hjälsta 30/5-01 Hjälsta)
178.Myrsnäppa (16/8-99, Hjälstaviken, 30/5-01, Hjälsta)
177.Småspov (28/7 -82, Graan, 29/5-01, Angarn)
176.Svarttärna (20/7-00, Hjälstaviken, 15/5-01, Säbysjön)
175.Mosnäppa (4/8 -82, Holmsund, 12/5-01, Angarn)
174.Dubbelbeckasin (12/5-99, Hjälstaviken, 7/5-01, Hjälstaviken)
173.Ringtrast (15/10-00, Ottenby, 18/4-01, Säbysjön)
172.Snösparv (22/10 -82, Holmsund, 19/3-01, Angarn)
171.M korsnäbb (23/10 -82, Järnäs, 14/12-00, Barkarby)
170.Salskrake (10/5 –77, Vasselhyttan, 11/12-00, Glåpen)
169.Dalripa (25/2 -82, Vemdalsskalet, 9/12-00, Ramundberget)
168.Myrspov (14/10-00, Ottenby, 15/10-00, Beijers hamn)
167.Varfågel (14/10-00, Seby bad, 15/10-00, Ottenby)
166.Bläsgås (27/9 -98, Hjälstaviken, 15/10, Ottenby)
165.Gråhakedopping (18/9 -82, Hartsö-Enskär, 15/10-00, Ottenby)
164.Bergand (29/7 -82, Villanäs, 14/10-00, Ottenby)
163.Tordmule (27/7 -97, Grönö, 14/10-00 Ottenby)
162.Småsnäppa (26/8-00, Hjälstaviken, 14/10-00 Ottenby)
161.Smålom (Sommaren -81, Torpa, 14/10-00, Ottenby)
160.Bergfink (12/4 -82, Torpa, 14/10-00, Ottenby)
159.Hornuggla (8/6 -91, Ottenby, 14/10-00 Ottenby)
158.Sädgås (27/9 -98, Hjälstaviken, 26/8-00, Hjälstaviken)
157.Fjällgås (18/9-99, Hjälstaviken, 26/8-00, Hjälstaviken)
156.Stenfalk (18/9 -82, Hartsö-Enskär, 26/8-00, Hjälstaviken)
155.    Nötkråka (20/8-00, Bergön & Umeå)
154.Turkduva (13/8 -90, Brottby, 1/8-00 Perstorp)
153.Rapphöna (8/6 -91, Ottenby, 1/8-00 Höganäs)
152.Röd Glada (17/4 -99,E4 Markaryd, 1/8-00 Ängelholm)
151.Gärdsmyg (21/8 -82, Torpa,31/7-00 Glimminge)
150.Kustsnäppa (4/8 -82, Villanäs, 20/ 7-00 Hjälsta)
149.Spovsnäppa (3/8 -97, Hjälsta, 20/7-00, Hjälsta)
148.Rördrom (7/5-99, Hjälstaviken, 20/7-00, Hjälsta)
147.Ängspiplärka (7/5-99, Hjälstaviken, 19/7-00, Barkarby flgfält)
146.Lärkfalk (7/8 -82, Graan, 19/7-00, Säby)
145.Skogssnäppa (3/8-97, Hjälstaviken, 18/7-00, Hjälstaviken)
144.Rörhöna (17/7-00, Säbysjön, 18/7-00, IKEA-pölen)
143.Göktyta (3/6 -82, Torpa, 9/6-00, Hummelmora)
142.    Dvärgmås (4/8 -82, Villanäs, 5/6-00, Hjälstaviken)
141.    Trastsångare (27/6-97 Kvismaren 5/6-00 Hjälstav)
140.Svarthakedopping (30/5-99, 21/4-00, Viksjö golf)
139.Ärtsångare (17/8 -83, Graan, 11/8-99 Ottenby)
138.Prutgås (2/8 -97, Hjälstaviken, 11/8-99 Ottenby)
137.Steglits (3/8 -97, Hjälstaviken, 18/10-99, Viksjö)
136.Labb (21/7-97, Skärgården, 1/8-99, Kanholmsfjärden)
135.Tofsmes (30/4 -82, Raftö, 9/7-99, Bullandö)
134.Stjärtmes (8/3 -82, Torpa, 30/6-99, Hummelmora)
133.Hämpling (18/10 -82, Torpa, 26/6-99, Nyköping)
132.Rosenfink (16/6-97, Sandemar, 20/6-99, Utö)
131.Rödstjärt (Raftö, 20/6-99, Årsta havsbad)
130.Mindre hackspett (Okänt, 20/6-99, Utö)
129.Spillkråka (Okänt, 15/5-99, Nyköping)
128.Smådopping (26/5-97, Lappkärret,2/5-99, Lappkärret)
127.Råka (26/3-83, Vadstena, 17/4-99, Helsingborg)
126.Svartmes (18/9 -82, Hartsö-Enskär, 28/12-98, Viksjö)
125.Strömstare (Vasselhyttan, 27/12-99, Kopparberg)
124.Pilgrimsfalk (2/8-97, 27/9-98, Hjälstaviken)
123.Stjärtand (29/7 -82, Villanäs, 27/9-98, Hjälstaviken)
122.Blå kärrhök (19/9-82,Tysslingen,5/9-97,Angarn)
121.Blåhake (18/9-82,Hartsö-Enskär,5/9-97, Angarn)
120.Sångsvan (17/4–82, Lindesjön, 5/9-98 Angarn
119.Gravand (30/4 –82, 4/8 –98, Båda Tanumskilen)
118.Tornfalk (20/8 –82, Segeltorp, 28/3 –98,Enköping
117.Sidensvans (-96, Hjorthagen; 17/1-98, Stora skuggan)
116.Gråsiska (16/2-82, Torpa;9/1-98, Laduviken)
115.Sparvhök (21/3, 82, Torpa; 4/1-98, Viksjö)
114.Fjällvråk (5/10-97, M/S Joséphine x 2)
113.Alfågel (22/10 -82, Holmsund;5/10-97, M/S Joséphine)
112.Småfläckig sumphöna (28/6 -97, Angarn 3/8-97, Hjälstaviken)
111.Mindre strandpipare (31/7 -82, Holmsund; 3/8-97, Hjälstaviken)
110.Ljungpipare (31/7 -82, Graan;3/8-97, Hjälstav)
109.Kärrsnäppa (2/8 -97, Hjälstav; 3/8-97, Hjälstav)
108.Havsörn (21/6-97, Sladdarön, 3/8-97, Hjälstaviken)
107.Kustpipare(4/8-82,Villanäs; 2/8-97, Hjälstaviken)
106.Gluttsnäppa (26/7-82, Graan;2/8-97, Hjälstaviken)
105.Backsvala (Vasselhyttan; 2/8-97, Hjälstaviken)
104.Tobisgrissla (18/9 -82, Hartsö-Enskär; 25/7, Sandhamn)
103.Svärta (23/10 -82, Järnäs; 25/7-97, Roskär)
102.Storskarv (18/9 -82, Hartsö-Enskär; 24/7-97, Yxbådan)
101.Skräntärna(29/7-82,Villanäs;24/7, Sandhamn)
100.Ejder (16/6-97, Sandemar;23/7-97, Sandhamn)
99.Fiskgjuse (17/6-97, Angarn, 21/7-97; Hässelby)
98.Törnsångare (2/8 -82, Graan; 28/6-97, Angarn)
97.Järnsparv (8/4 -82, Torpa; 27/6-97, Oset)
96.Brushane (14/6-97, Angarn;19/6-97, Angarn)
95.Trädgårdssångare (24,26/5-97, Stora skuggan)
94.  Storlom (17/5 -81, Torpa; 25/6-97, Sörsjön)
93.Gök (9/6-91, Kalmar; 25/6-97, Kopparberg)
92.Grönsångare (27/5-97, Lill-Jansskogen; 25/6-97, Kopparberg)
91.Duvhök (5/8-82, Graan;25/6-97, Kopparberg)
90.Bivråk (31/7 -82, Graan, 25/6-97, Torpa)
89.Svartsnäppa (14/7-82, Tanumskilen; 16/6, Ö Styran)
88.Större strandpipare (4/8 -82, Holmsund; 16/6-97, Sandemar)
87.Skedand (15/6-97, Angarn,16/6-97, Ö Styran)
86.Kricka (20/4 -82, Torpa; 15/6-97 Angarn)
85.Årta (4/5 -89, Bergön; 14/6-97, Angarn)
84.Stenskvätta (22/4 -82,Vasselhyttan;14/6-97, Angarn)
83.Kattuggla (8/9 -82, Löa; 14/6-97, Hjorthagen)
82.Enkelbeckasin (9/5-82, Nittälven;14/6-97, Angarn)
81.Busksvätta (18/5-81, Torpa, 14/6-97, Angarn)
80.Brunand (4/5-89, Bergön;14/6-97, Angarn)
79.Brun kärrhök (7/4 -82, Torpa;14/6-97, Angarn)
78.Bläsand (17/4 -82, Tysslingen;14/6-97, Angarn)
77.Vitkindad gås (4/5 -89,Bergön;8/6-97, Slodan)
76.Stenknäck (Lillån; 31/5-97, Laduviken)
75.Snatterand (4/5-89,Bergön;31/5-97, Lappkärret)
74.Näktergal (28/5 -97, Lill-Janss, 30/5-97, St skuggan)
73.Grågås (4/5-89, Sillviken;26/5-97, Stora skuggan)
72.Skogsduva (23/4-82, Kilen; 27/5-97 Lill-Janssk)
71.Rörsångare(26/5-97,Laduviken;27/5-97, Lappkärret)
70.Trädkrypare(22/12-81, Torpa;26/5-97, Husarviken)
69.Sävsångare (20/5-97,Laduviken;26/5-97, Husarviken)
68.Sävsparv (17/5 -81, Torpa; 26/5-97, Husarviken)
67.Grå flugsnappare (21/7-82, Torpa, 26/5-97, L-Jskogen)
66.Vigg (22/5 -82, Torpa; 20/5-97, Laduviken)
65.Svarthätta (21/8 -82, Torpa; 20/5-97, Laduviken)
64.Sothöna(17/4-82,Tysslingen;20/5-97,Laduviken)
63.Silltrut (31/7 -82, Holmsund; 20/5-97, Lillsjön)
62.Berguv (18/4-93, Hjorthagen, Hösten-96, Tullgarn)
61.Törnskata
60.Trädpiplärka
59.Trana
58.Tornseglare
57.Tofsvipa
56.Svarvit flugsnappare
55.Tamduva
54.Taltrast
53.Talltita
52.Talgoxe
51.Sädesärla
50.Sånglärka
49.Större hackspett
48.Strandskata
47.Storspov
46.Storskrake
45.Småskrake
44.Stare
43.Skäggdopping
42.Skrattmås
41.Skata
40.Silvertärna
39.Rödvingetrast
38.Rödhake
37.Rödbena
36.Ringduva
35.Pilfink
34.Ormvråk
33.Nötväcka
32.Nötskrika
31.Lövsångare
30.Ladusvala
29.Kungsfågel
28.Kråka
27.Korp
26.Koltrast
25.Knölsvan
24.Knipa
23.Kanadagås
22.Kaja
21.Häger
20.Hussvala
19.Havstrut
18.Gulärla
17.Gulsparv
16.Grönsiska
15.Gröngöling
14.Grönfink
13.Grönbena
12.Gräsand
11.Gråtrut
10.Gråsparv
9.    Fisktärna
8.    Fiskmås
7.    Fasan
6.    Entita
5.    Drillsnäppa
4.    Domherre
3.    Bofink
2.    Blåmes
1.    Björktrast