Sverigekryss
(55)=fynd i ordningen i Sverige

303. Ringand (9/4-09, Angarn) (?)
302. Taigatrast (27/1-09, Bällsta) (?)
301. Gulbrynad sparv (3/1-09, 30-meterskärret) (1)
300. Nilgås (13/10-07, Risinge hamn)
299. Natthäger (16/6-07, Svannäs) (26)
298. Cettisångare (9/6-07, Älviken) (3)
297. Skärsnäppa (19/5-07, Auriv)
296. Tornuggla (17/5-07, Gotland)
295. Am. bläsand (20/4-07, Hjälstaviken) (49)
294. Vitögd dykand (20/4-07, Malsättra) (45)
293. Rödhuvad. dykand (29/10-06, Landsjön)
292. Toppskarv (28/10-06, Ramsvik)
291. Alkekung (28/10-06, Glommens sten)
290. Tretåig mås (27/10-06, Gubbanäsan)
289. Havssula (27/10-06, Gubbanäsan)
288. Klippsvala (27/10-06, Linköping) (3)
287. Fjällripa (23/9-06, Nipfjället)
286. Silkeshäger (13/7-06, Gullholmen)
285. Nattskärra (24/6-06, Tärnan)
284. Större turturduva (8/4-06, Falköping) (16)
283. Amerikansk kricka (8/4-06, Hullsjön)
282. Vitryggig hackspett (8/4-06, Dalsland)
281. Snösiska (7/4-06, Falköping)
280. Prärielöpare (16/9-05, Valla) (55)
279. Ägretthäger (16/6-05, Hjästaviken)
278. Rödvingad vadarsvala (31/5-05, Ågesta) (18)
277. Sommargylling (15/5-05, Ravlunda skjutfält)
276. Vitgumpsnäppa (14/5-05, Malmö) (17)
275. Vitvingad tärna (13/5-05, Krankesjön)
274. Kornsparv (6/3-05, Hammar)
273. Vattenpiplärka (5/3-05, Vadstena)
272. Brandkronad kungsfågel (15/10-04, Öland)
271. Medelhavstrut (15/10-04, Ottenby)
270. Kaspisk trut (15/10-04, Ottenby)
269. Kungsfågelsångare (15/10-04,Ottenby)
268. Svartnäbbad islom (9/9-04, Sibro)
267. Dvärgsumphöna (28/6-04, Ågesta) (11)
266. Busksångare (12/6-04, Övre Föret)
265. Vit stork (27/5-04, Hagbytippen)
264. Gulhämpling (8/5-04, Landsort)
263. Sjöorre (8/5-04, Landsort)
262. Styltlöpare (26/4-04, Övre Föret) (31)
261. Lappsparv (13/4-04, Säby strandäng)
260. Tretåig hackspett (6/3-04, Pansarudden)
259. Berglärka (7/2-04, Angarn)
258. Sillgrissla (22/7-03, Stora Karlsö)
257. Flodsångare (27/5-03, Säby gård)
256. Aftonfalk (25/5-03, Lenstads mosse)
255. Fältpiplärka (25/5-03, Hahns sjöbodar)
254. Lundsångare 25/5-03, Fyrträdgården)
253. Pungmes 24/5-03, Albrunna kalkbrott)
252. Halsbandsflugsnappare (24/5-03, Norra lunden)
251. Höksångare (24/5-03, Södra lunden)
250. Härmsångare (24/5-03, Ås vandrarhem)
249. Småtärna (23/5-03, Stenåsabadet)
248. Rostgumpsvala (23/5-03, Ottenby) (80)
247. Tereksnäppa (23/5-03, Ottenby)
246. Bredstjärtad labb (4/10-02, Schäferiängarna)
245. Jaktfalk (4/10-02, Schäferiängarna)
244. Bändelkorsnäbb (16/8, Barkarby-02)
243. Härfågel (14/4-02, Lidingö)
242. Praktejder (29/3-02, Björkö-Arholma
241. Slaguggla (1/3-02, Gisslaren)
240. Vitvingad trut (13/1-02, Kalmarsand)
239. Kungsörn (13/1-02, Långlöts flygplats)
238. Ängshök (7/10-01, Alvaret)
237. Turturduva (7/10-01, Össby)
236. Svarthakad buskskvätta (6/10-01, Sebybadet)
235. Svarthuvad mås (6/10-01, Näsbybadet)
234. Skärpiplärka (9/9-01, Varbergs fästning)
233.Svarthalsad dopping (8/9-01, Björkäng)
232. Fjällabb (8/9-01, Morups tånge)
231. Svartpannad törnskata (7/9-01, Tosteberga)
230. Orientvadarsvala(6/9-01Ängsnäset)(1)
229. Kentsk tärna (6/9-01, Ängsnäset)
228. Tuvsnäppa (30/7-01, Hjälstaviken)
227. Rostand (30/7-01, Hjälstaviken)
226. Citronärla (11/7-01, Menhammarsviken)
225. Morkulla (16/6-01, Ramsmoraön)
224. Kornknarr (8/6-01, Kungsängen)
223. Vaktel (8/6-01, Angarn)
222. Kärrsångare (25/5-01, Järfälla kyrka)
221. Fjällpipare (24/5-01, Vada)
220. Amerikansk kopparand (24/5-01, Angarn) (63)
219. Jungfrutrana (21/5-01, Vada) (13)
218. Dammsnäppa (12/5-01, Angarn)
217. Vassångare (7/5-01, Hjälstaviken)
216. Vattenrall (7/5-01, Hjälstaviken)
215. Jorduggla (7/5-01, Hjälstaviken)
214. Vitnäbbad islom (11/12-00, Glåpen)
213. Ökenstenskvätta (27/10-00, Mickelsbo) (27)
212. Ringtrast (15/10-00, Ottenby)
211. Dubbeltrast (15/10-00, Ottenby)
210. Dvärgbeckasin (15/10-00, Ottenby)
209. Varfågel (14/10-00, Sebybadet)
208. Taigasångare (14/10-00, Össby)
207. Forsärla (14/10-00, Ottenby)
206. Mindre sångsvan (14/10-00, Ottenby)
205. Sandlöpare (14/10-00, Ottenby)
204. Myrspov (14/10-00, Ottenby)
203. Svart rödstjärt (14/10-00, Ottenby)
202. Trädlärka (14/10-00, Ottenby)
201. Gransångare (14/10-00, Ottenby)
200. Småsnäppa (26/8-00, Hjälstaviken)
199. Nötkråka (20/8-00, Bergön)
198. Svarttärna (20/7-00, Hjälstaviken)
197. Rörhöna (17/7-00, Säby gård)
196. Fjällgås (18/9-99, Hjälstaviken)
195. Myrsnäppa (16/8-99, Hjälstaviken)
194. Smalnäbbad simsnäppa (16/8-99, Hjälsta)
193. Skärfläcka (11/8-99, Ottenby)
192. Svarthakedopping (30/5-99, Viksjö golfbana)
191. Svart stork (28/5-99, Markims kyrka)
190. Dubbelbeckasin (12/5-99, Hjälstaviken)
189. Ängspiplärka (7/5-99, Hjälstaviken)
188. Rördrom (7/5-99, Hjälstaviken)
187. Kungsfiskare (1/5 -99, Fyrisån)
186. Glada (17/4 -99, E4 Markaryd)
185. Tallbit (3/1 -99, Säby gård)
184. Sädgås (27/9 -98, Hjälstaviken)
183. Bläsgås (27/9 -98, Hjälstaviken)
182. Skäggmes (27/9 -98, Hjälstaviken)
181. Lappuggla (16/2 -98, Hemmesta)
180. Tordmule, (27/7 -97, Grönö)
179. Trastsångare (27/6-97, Kvismaren)
178. Sävsångare (20/5 -97, Laduviken)
177. Fjällvråk (5/10-97, Stavsnäs)
176. Steglits (3/8 -97, Hjälstaviken)
175. Spovsnäppa (3/8 -97, Hjälstaviken)
174. Skogssnäppa (3/8 -97, Hjälstaviken)
173. Prutgås (2/8 -97, Hjälstaviken)
172. Pilgrimsfalk (2/8 -97, Hjälstaviken)
171. Kärrsnäppa (2/8 -97, Hjälstaviken)
170. Kustlabb (28/7-97, Stora Nassa)
169. Småfläckig sumphöna (28/6 -97, Angarn)
168. Havsörn (21/6 -97, Sladdarön)
167. Rosenfink (16/6 -97, Sandemar)
166. Näktergal (28/5 -97, Lill-Jansskogen)
165. Grönsångare (27/5 -97, Lill-Jansskogen)
164. Smådopping (26/5 -97, Lappkärret)
163. Rörsångare (26/5 -97, Laduviken)
162. Berguv (18/4 -93, Lill-Jansskogen)
161. Gök (9/6 -91, Kalmar)
160. Rapphöna (8/6 -91, Ottenby)
159. Hornuggla (8/6 -91, Ottenby)
158. Turkduva (13/8 -90, Brottby)
157. Årta (4/5 -89, Bergön)
156. Vitkindad gås (4/5 -89, Bergön)
155. Spetsbergsgås (4/5 -89, Bergön)
154. Snatterand (4/5 -89, Bergön)
153. Rödspov (4/5 -89, Bergön)
152. Grågås (4/5 -89, Sillviken)
151. Brunand (4/5 -89, Bergön)
150. Rödstrupig piplärka (18/8 -83, Holmsund)
149. Ärtsångare (17/8 -83, Graan)
148. Råka (26/3 -83, Vadstena)
147. Svärta (23/10 -82, Järnäs)
146. Mindre korsnäbb (23/10 -82, Järnäs)
145. Snösparv (22/10 -82, Holmsund)
144. Lappmes (22/10 -82, Järnäs)
143. Alfågel (22/10 -82, Holmsund)
142. Hämpling (18/10 -82, Torpa)
141. Blå kärrhök (19/9 –82, Tysslingen)
140. Tobisgrissla (18/9 -82, Hartsö-Enskär)
139. Svartmes (18/9 -82, Hartsö-Enskär)
138. Storskarv (18/9 -82, Hartsö-Enskär)
137. Stenfalk (18/9 -82, Hartsö-Enskär)
136. Pärluggla (18/9 -82, Hartsö-Enskär)
135. Mindre flugsnappare (18/9 -82, Hartsö-Enskär)
134. Gråhakedopping (18/9 -82, Hartsö-Enskär)
133. Blåhake (18/9 -82, Hartsö-Enskär)
132. Kattuggla (8/9 -82, Löa)
131. Svarthätta (21/8 -82, Torpa)
130. Gärdsmyg (21/8 -82, Torpa)
129. Tornfalk (20/8 -82, Segeltorp)
128. Videsparv (12/8 -82, Prästsjön)
127. Lärkfalk (7/8 -82, Graan)
126. Duvhök (5/8 -82, Graan)
125. Större strandpipare (4/8 -82, Holmsund)
124. Mosnäppa
123. Kustsnäppa (4/8 -82, Villanäs)
122. Kustpipare (4/8 -82, Villanäs)
121. Dvärgmås (4/8 -82, Villanäs)
120. Törnsångare (2/8 -82, Graan)
119. Ortolansparv (1/8 -82, Graan)
118. Större korsnäbb (31/7 -82, Graan)
117. Silltrut (31/7 -82, Holmsund)
116. Roskarl (31/7 -82, Holmsund)
115. Mindre strandpipare (31/7 -82, Holmsund)
114. Ljungpipare (31/7 -82, Graan)
113. Bivråk (31/7 -82, Graan)
112. Stjärtand (29/7 -82, Villanäs)
111. Skräntärna (29/7 -82, Villanäs)
110. Bergand (29/7 -82, Villanäs)
109. Småspov ( )
108. Gluttsnäppa (26/7 -82, Graan)
107. Grå flugsnappare (21/7 -82, Torpa)
106. Svartsnäppa (14/7 -82, Tanumskilen)
105. Göktyta (3/6 -82, Torpa)
104. Vigg (22/5 -82, Torpa)
103. Sävsparv (17/5 -81, Torpa)
102. Enkelbeckasin (9/5 -82, Nittälven)
101. Järpe (8/5 -82, Nittälven)
100. Tofsmes (30/4 -82, Raftö)
99.  Gravand (30/4 -82, Tanumskilen)
98.  Skogsduva (23/4 -82, Kilen)
97.  Stenskvätta (22/4 -82, Vasselhyttan)
96.  Kricka (20/4 -82, Torpa)
95.  Sångsvan (17/4 -82, Lindesjön)
94.  Sothöna (17/4 -82, Tysslingen)
93.  Bläsand (17/4 -82, Tysslingen)
92.  Bergfink (12/4 -82, Torpa)
91.  Järnsparv (8/4 -82, Torpa)
90.  Brun kärrhök (7/4 -82, Torpa)
89.  Sparvhök (21/3, 82, Torpa)
88.  Stjärtmes (8/3 -82, Torpa)
87.  Lavskrika (25/2 -82, Vemdalsskalet)
86.  Dalripa (25/2 -82, Vemdalsskalet)
85.  Gråsiska (16/2 -82, Torpa)
84.  Vinterhämpling (4/1 -82, Torpa)
83.  Trädkrypare (22/12 -81, Torpa)
82.  Smålom ( Sommaren -81, Torpa)
81.  Gräshoppssångare (Sommaren -81, Graan)
80.  Busksvätta (18/5 -81, Torpa)
79.  Storlom (17/5 -81, Torpa)
78.  Salskrake (10/5 –77, Vasselhyttan)
77.  Törnskata
76.  Trädpiplärka
75.  Trädgårdssångare (Graan)
74.  Trana
73.  Tornseglare
72.  Tofsvipa
71.  Tjäder
70.  Tamduva
69.  Taltrast
68.  Talltita
67.  Talgoxe
66.  Sädesärla
65.  Sånglärka
64.  Svarvit flugsnappare
63.  Större hackspett
62.  Strömstare (Vasselhyttan)
61.  Strandskata
60.  Storspov
59.  Storskrake
58.  Stenknäck (Lillån)
57.  Stare
56.  Spillkråka
55.  Sparvuggla
54.  Småskrake
53.  Skäggdopping
52.  Skrattmås
51.  Skedand (Oset)
50.  Skata
49.  Silvertärna
48.  Sidensvans
47.  Rödvingetrast
46.  Rödstjärt (Raftö)
45.  Rödhake
44.  Rödbena
43.  Ringduva
42.  Pilfink
41.  Orre
40.  Ormvråk
39.  Nötväcka
38.  Nötskrika
37.  Mindre hackspett
36.  Lövsångare
35.  Ladusvala
34.  Kungsfågel
33.  Kråka
32.  Korp
31.  Koltrast
30.  Knölsvan
29.  Knipa
28.  Kanadagås
27.  Kaja
26.  Hökuggla (Torpa)
25.  Häger
24.  Hussvala
23.  Havstrut
22.  Gulärla
21.  Gulsparv
20.  Grönsiska
19.  Gröngöling
18.  Grönfink
17.  Grönbena
16.  Gräsand
15.  Gråtrut
14.  Gråsparv
13.  Fisktärna
12.  Fiskmås
11.  Fiskgjuse
10.  Fasan
9.    Entita
8.    Ejder
7.    Drillsnäppa
6.    Domherre
5.    Brushane
4.    Bofink
3.    Blåmes
2.    Björktrast
1.    Backsvala