Tomtkryss
S=SverigeX, D=DubbelX, U=UpplandsX

86. Gråtrut (13/4-09)
85. Kanadagås (6/9-09)
84. Entita (8/7-08)
83. Lärkfalk (23/6-08)
82. Strandskata (8/6-08)
81. Gärdsmyg (13/3-08)
80. Nötkråka (15/9-07)
79. Blå kärrhök (6/8-07)
78. Busksångare (16/6-07)
D
77. Fisktärna (13/5-07)
76. Havsörn (10/3-07)
75. Kaja (17/1-07)
74. Trädkrypare (5/1-06) 
73. Rödvingetrast (18/4-06)
72. Sånglärka (13/4-06)
71. Tornseglare (6/5-06)
70. Silltrut (18/4-06)
69. Gräsand (5/5-06)
68. Sädgås (16/4-06)
67. Härmsångare (25/6-05)
66. Stjärtmes (7/10-05)
65. Stare (15/8-05)
64. Ormvråk (8/7-05)
63. Kungsfågel (27/12-04)
62. Kattuggla (13/12-04)
61. Brun kärrhök (14/7-04)
60. Tornfalk (21/6-04)
59. Näktergal (20/5-04)
58. Skogsduva (20/5-04)
57. Törnsångare (13/5-04)
56. Ärtsångare (13/5-04)
55. Rödstjärt (4/5-04)
54. Taltrast (18/4-04)
53. Sädesärla (12/4-04)
52. Grönsiska (2/4-04)
51. Trana (24/3-04)
50. Gråtrut (30/2-04)
49. Tamduva (2/1-04)
48. Grågås (23/3-04)
47. Grå flugsnappare (13/5-03)
46. Bändelkorsnäbb (16/8-02) S U
45. Skrattmås (31/3-02)
44. Bofink (23/3-02)
43. Korp (2/3-02)
42. Gröngöling (2/3-02)
41. Fiskmås (2/3-02)
40. Ringduva (16/2-02)
39. Steglits (11/1-02)
38. Gulsparv (26/12-01)
37. Domherre (4/11-01)
36. Större hackspett (2/11-01)
35. Gråsiska (19/10-01)
34. Gråsparv (19/10-01)
33. Fasan (19/10-01)
32. Nötväcka (12/10-01)
31. Spillkråka (30/9-01)
30. Morkulla (30/6-01)
29. Trädgårdssångare (4/6-01)
28. Stenknäck (19/5-01)
27. Fiskgjuse (19/5-01)
26. Grönbena (9/5-01)
25. Svartvit flugsnappare (8/5-01)
24. Lövsångare (28/4-01)
23. Järnsparv (6/4-01
22. Bergfink (4/4-01)
21. Rödhake (4/4-01
20. Mindre korsnäbb (5/1-01)
19. Svarthätta (2/3-01)
18. Nötskrika (2/1-01)
17. Svartmes (2/1-01)
16. Grönfink (1/1-01)
15. Pilfink (1/1-01)
14. Kråka (1/1-01)
13. Skata (1/1-01)
12. Talgoxe (1/1-01)
11. Blåmes (1/1-01)
10. Talltita (1/1-01)
9. Björktrast (1/1-01)
8. Koltrast (1/1-01)
7. Sidensvans (1/1-01)
6. Sparvhök (1/1-01)
5. Gråhäger (14/3-01)
4. Ladusvala (15/5-00)
3. Hussvala (15/5-00)
2. Duvhök (5/7-00)
1. Knölsvan (21/4-00)